AU Bibliotek – Fuglesangs Allé Databaser
Indtast søgeord
Hvilken base skal jeg søge i?. Skriv dit emneord og få en liste over hvilke baser, der har artikler om det emne. Skriv på dansk eller engelsk, ental eller flertal.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅAlle
Databaseoversigt

Databaser startende med A

A guide to the European VAT directives
Guide til EU-moms udgivet af International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD).
ABI inform global Yderligere information
Adgang via ProQuest. Contains about 3000 worldwide business periodicals for in-depth coverage of business and economic conditions, management techniques, theory, and practice of business, advertising, marketing, economics, human resources, finance, taxation, computers, and more.
Academic Research Library
Adgang via ProQuest. Mere end 3.950 elektroniske tidsskrifter, heraf godt 2.700 i fuld tekst fra 1971 og frem. Emnerne spænder bredt fra erhvervsøkonomi og statsvidenskab til litteratur og psykologi.
Academic Search Elite
Adgang via Ebsco. Artikler inden for social science, humaniora, uddannelse, computervidenskab, sprog og lingvistik, kunst og litteratur, etiske studier samt naturvidenskaberne. Artiklerne hentes fra ca. 3.500 tidsskrifter hvoraf ca. 2000 er i fuld tekst. F.eks. American Historical Review, American Journal of Political Science, British Journal of Psychology.
ACM digital library
Tidsskrifter, konferenceberetninger mv indenfor IT, computerrelaterede fag fra ACM – Association of Computing Machinery.
Adforum
Adgang til information om den globale medie industri med adgang til mere end 70.000 reklamer fra forskellige medier. Klik på "log on" og derefter menupunktet "Home" for at bruge databasen
Advokatsamfundet
Under punktet "Nyt om jura" er der adgang til Fagligt Nyt, der en samling af artikler og kommenterede afgørelser produceret og opdateret af advokatsamfundet. Siden er delt op i række juridiske emner, og de fleste indlæg bliver skrevet af advokater.
Altinget
Nyhedsportal om dansk politik med nyheder, debat, baggrund og analyser. Der gives adgang til emneportaler inden for miljø, arbejdsmarked, social, energi og klima, sundhed, forskning og innovation, transport, fødevarer, uddannelse.
ASB ansatte kan abonnere på nyhedsbrev på http://www.altinget.dk/licens/
Annual Reviews
Forlag med årlige udgivelser af 34 elektroniske tidsskriftsserier indenfor alle fag. I enkelte tilfælde er der adgang til backfiles fra 1932-. Særligt interessant for ASB er temaerne Economics, Financial Economics, Law and Social Science, Physiology, Resource Economics og Sociology.
Arbejdsretsportalen Yderligere information
Portal med retskilder indenfor det arbejds- og ansættelsesretlige område. Systematisk fremstilling af gældende ret, love og regler. Adgang til hovedparten af arbejdsrettens domme, faglige voldgiftskendelser fra det private område og ansættelsesretlige domme. Alle domme og kendelser ligger som fuldtekst med resumé. Portalen indeholder desuden en omfattende lov- og regeldel samt udvalgt litteratur.
Fjernadgang mulig for jurastuderende ved AU – kontakt Henrik Tvermoes het@au.dk.
Bemærk: Bibliotekets databaser indeholder licenseret materiale, som udelukkende må bruges til personlige og videnskablige formål samt til forskning og undervisning. Det er forbudt at forandre, systematisk kopiere, redistribuere, sælge, publicere eller på anden vis anvende materialet i kommercielt øjemed.