AU Bibliotek – Fuglesangs Allé Databaser
Indtast søgeord
Hvilken base skal jeg søge i?. Skriv dit emneord og få en liste over hvilke baser, der har artikler om det emne. Skriv på dansk eller engelsk, ental eller flertal.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅAlle
Databaseoversigt

Alle databaser i alfabetisk orden

A guide to the European VAT directives
Guide til EU-moms udgivet af International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD).
ABI inform global Yderligere information
Adgang via ProQuest. Contains about 3000 worldwide business periodicals for in-depth coverage of business and economic conditions, management techniques, theory, and practice of business, advertising, marketing, economics, human resources, finance, taxation, computers, and more.
Academic Research Library
Adgang via ProQuest. Mere end 3.950 elektroniske tidsskrifter, heraf godt 2.700 i fuld tekst fra 1971 og frem. Emnerne spænder bredt fra erhvervsøkonomi og statsvidenskab til litteratur og psykologi.
Academic Search Elite
Adgang via Ebsco. Artikler inden for social science, humaniora, uddannelse, computervidenskab, sprog og lingvistik, kunst og litteratur, etiske studier samt naturvidenskaberne. Artiklerne hentes fra ca. 3.500 tidsskrifter hvoraf ca. 2000 er i fuld tekst. F.eks. American Historical Review, American Journal of Political Science, British Journal of Psychology.
ACM digital library
Tidsskrifter, konferenceberetninger mv indenfor IT, computerrelaterede fag fra ACM – Association of Computing Machinery.
Adforum
Adgang til information om den globale medie industri med adgang til mere end 70.000 reklamer fra forskellige medier. Klik på "log on" og derefter menupunktet "Home" for at bruge databasen
Advokatsamfundet
Under punktet "Nyt om jura" er der adgang til Fagligt Nyt, der en samling af artikler og kommenterede afgørelser produceret og opdateret af advokatsamfundet. Siden er delt op i række juridiske emner, og de fleste indlæg bliver skrevet af advokater.
Altinget
Nyhedsportal om dansk politik med nyheder, debat, baggrund og analyser. Der gives adgang til emneportaler inden for miljø, arbejdsmarked, social, energi og klima, sundhed, forskning og innovation, transport, fødevarer, uddannelse.
ASB ansatte kan abonnere på nyhedsbrev på http://www.altinget.dk/licens/
Annual Reviews
Forlag med årlige udgivelser af 34 elektroniske tidsskriftsserier indenfor alle fag. I enkelte tilfælde er der adgang til backfiles fra 1932-. Særligt interessant for ASB er temaerne Economics, Financial Economics, Law and Social Science, Physiology, Resource Economics og Sociology.
Arbejdsretsportalen Yderligere information
Portal med retskilder indenfor det arbejds- og ansættelsesretlige område. Systematisk fremstilling af gældende ret, love og regler. Adgang til hovedparten af arbejdsrettens domme, faglige voldgiftskendelser fra det private område og ansættelsesretlige domme. Alle domme og kendelser ligger som fuldtekst med resumé. Portalen indeholder desuden en omfattende lov- og regeldel samt udvalgt litteratur.
Fjernadgang mulig for jurastuderende ved AU – kontakt Henrik Tvermoes het@au.dk.
Berlingske Tidende
Fuldtekstadgang til alle artikler i Berlingske Tidende 2004ff ved log ind.
Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin
Artikler om forhold af interesse for dansk erhvervsliv, f.eks. tendenser, begivenheder, virksomheder og personer. Udkommer hver 14. dag.
Betænkninger
Adgang til alle danske betænkninger i elektronisk form. Ved at bruge den avancerede søgeformular kan søgningen begrænses til kun at omfatte betænkninger. Klik her for nummerisk oversigt.
Bisnode
Bisnode (tidligere Greens) indeholder detaljeret information om alle virksomheder i Danmark samt biografier på mere end 14.000 personer i den offentlige og private sektor. Mulighed for at eksportere regnskabsoplysninger, adgang til årsregnskaber og avanceret personsøgning.
Blackwell Reference Online
Blackwell Reference Online giver adgang til 22 bøger indenfor emnet ”Linguistics”.
Bloomberg Yderligere information
Indeholder højfrekvente prisoplysninger, finansiel information, nyheder, handelsdata. Bloomberg indeholder data på mere end 5 millioner obligationer, aktier, råvarer, valutaer og fonde. Den dækker de børsnoterede virksomheder i verden, og har profiler på mere end en million personer.
Adgang for studerende i C0 (bygning 2622).
BMJ Journals
Forlagspakke fra BMJ Group med elektroniske tidsskrifter indenfor biologi og (bio)medicin. Dækning fra 1997-.
Bookboon
Gratis E-bøger indenfor en række fagområder blandt andet økonomi, statistik, IT og ledelse. Bachelor niveau.
British National Corpus
Korpus af skriftligt og talt engelsk fra en bred vifte af kilder. Repræsenterer en bred samling af almindelig engelske talemåder.
Business Insights: Essentials
Business Insights: Essentials (tidligere Business & Company Resource Center) er en unik artikelbase med fokus på virksomheds- og markedsinformation. Indeholder artikler, historiske profiler, investeringsrapporter, brand information, business rankings, marketshare, virksomheds- og markedsrapporter. Særdeles god til strategisk informationssøgning.
Business Source Complete
En meget central erhvervsøkonomisk database. Dækker alle områder indenfor business inklusiv ledelse, økonomi, finansiering, bankvæsen, forsikring, revision, jura, markedsføring, produktionsstyring, offentlig administration mv.. Indeholder en stor mængde videnskabelige tidsskrifter og artikler i fuldtekst. Desuden er der adgang bøger og til en række andre typer informationer som virksomhedsprofiler industri rapporter fra Datamonitor, landerapporter fra EIU, WEFA, Country Watch og ICON group, case studies, swotanalyser mm.
BusinessInsight
BusinessInsight (tidligere Web-direct) indeholder detaljerede oplysninger om alle momsregistrerede virksomheder, filialer og offentlige institutioner i Danmark. Adgang til årsregnskaber 5 år tilbage for mere end 70.000 danske virksomheder.
Børsen
Internetudgaven af avisen med arkivadgang. Søg i dagbladet Børsens artikler i fuldtekst siden 21. juni 1996.
NB! Der er ikke adgang til e-avisen - så artikler skal søges frem.
Børsen Ledelseshåndbøger
Adgang til elektronisk udgave af Børsen Ledelseshåndbøger.
Cambridge Journals
Adgang til tidsskrifter og artikler fra Cambridge University Press. Tværfagligt indhold med bl.a. følgende emner: African Studies, Agriculture, American Studies, Asian Studies, Australasian Studies, Business and Management, Computer Science, Cultural Studies, Economics, Education, Engineering, Environmental Studies, European Studies, Language and Linguistics, Latin American Studies, Law, Literary Studies, Middle East Studies, Politics and International Relations, Psychology, Social Studies.
Cambridge Scientific Abstracts (CSA Illumina)
Portal med adgang til flere referencedatabaser. Dækker tværfagligt bl.a. indenfor økonomi, sprog, kommunikation, it, medicin, biologi og psykologi.
Cedefop - Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse
Formålet med Cedefop er at fremme et europæisk område for livslang læring.
CEPR discussion papers
Adgang til working papers fra "Centre for Economic Policy research". Adgang til programmerne: Industrial Organization, Labour Economics, Public policy og Transition Economics.
Cinco Dias
Adgang via LexisNexis. Økonomisk dagblad med information om firmaer, bankvæsen, finansielle markeder, Spaniens økonomi, spanske virksomheder, udenlandske investeringer, eksportkontrakter og nøglepersoner i spansk erhvervsliv. Dagsudgave af Avisen.
CISG ordbogen
Termer inden for CISG (FN’s konvention om aftaler om internationale køb af løsøre). Ordbogen indeholder danske termer, faste ordforbindelser og fraser, alle oversat til engelsk. Herudover indeholder artiklerne ofte sproglige og faglige kommentarer.
Communication abstracts
Database med henvisninger til litteratur - artikler, rapporter og bøger indenfor kommunikation.
Communication and Mass Media Complete (CMMC) Yderligere information
Adgang til ca 600 tidsskrifter indenfor kommunikation, sprog og medievidenskab, heraf ca. 300 i fuldtekst.
COMPUSTAT Global
Adgang via WRDS. COMPUSTAT Global dækker mere en 90% af den globale handel med noterede selskaber fra mere end 80 lande. EMDB dækker over 2000 aktier fra mere end 50 lande.
Kun adgang for studerende og ansatte på AU. Brugere skal registrere sig i systemet og vil få tilsendt brugernavn og password.
COMPUSTAT North America
Adgang via WRDS. COMPUSTAT North America dækker 20.000+ Amerikanske og Canadiske virksomheder.
Kun adgang for studerende og ansatte på AU. Brugere skal registrere sig i systemet og vil få tilsendt brugernavn og password.
Cordis
Information om EU-støttede forskning- og udviklingsaktiviteter.
CRSP
Adgang via WRDS. Data om værdipapirer – aktier og obligationer.
Kun adgang for studerende og ansatte på AU. Brugere skal registrere sig i systemet og vil få tilsendt brugernavn og password.
CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts
Adgang via CSA. Abstracts indenfor sprog og lingvistik. Dækker fra 1973 og frem.
Culture.fr
Links til informationer vedrørende franske kulturelle forhold.
CVR.dk
Selskabs- og regnskabsoplysninger til alle danske virksomheder. Betalingsmodul for årsregnskaber.
Danmarks Eksportråd
Via eksportrådets hjemmeside er der adgang til markedsinformation på 60 forskellig lande.
Danmarks Nationalbank
Indeholder publikationer der udgives af Danmarks Nationalbank.
Danmarks Statistik
Adgang til Statistisk Årbog (er ophørt i 2017 - men giver en god oversigt), Nyt fra Danmarks Statistik og Statistiske Efterretninger. Der er adgang til ældre udgaver af Statistisk Tiårsoversigt, der bl.a. indeholder de værdifulde temaartikler.
Desuden adgang til information om statistik udgivet af Danmarks Statistik og en omfattende liste over andre internationale organisationer og statistikbureauer.
Dansk Reklamefilm
Statsbibliotekets samling af reklamefilm består af danske biografreklamer fra perioden 1955-1995 samt reklamefilm vist på TV2 fra 1988 frem til 2005. Samlingen udvides løbende.
Søgning foregår via Search - søg på Reklamefilm og evt. produkt.
Dansk Standard
Standardisering og certificering nationalt og internationalt. Produktstandarder, milijøcertificering, m.m. Indeks til dokumenter og informationer.
Dansk-Tysk Ordbog
Gyldendal Ordbøger
Den Danske Forskningsdatabase
Adgang til forskningsresultater fra de danske universiteter.
Den Europæiske Ombudsmand
Den Europæiske Ombudsmand undersøger klager over tilfælde af fejl eller forsømmelser i forbindelse med handlinger foretaget af Fællesskabets institutioner eller organer.
Den Europæiske Unions Aktiviteter: Udvidelse
EU-portal til information og dokumenter om udvidelsen af EU.
Den Nordiske Børs - NASDAQ OMX Nordic
Oversigt over det nordiske marked for aktier, obligationer og FUTOP-optioner og -futures. Der er desuden kursinformation for de noterede værdipapirer. Under punkterne Nyheder & statistik samt Optioner & Futures er der adgang til publikationer fra de forskellige børser, bl.a. med adgang til statistikker, rapporter og publikationer om Futures og Options.
Den Store Danske
Den Store Danske – Gyldendals åbne encyklopædi er en portal med adgang til Gyldendal Online Leksikon. Indeholder mere end 161.000 artikler fra Gyldendals leksika, hvoraf størsteparten stammer fra Den Store Danske Encyklopædi. Alle er redigerede og verificerede af førende danske fageksperter.
Derwent Innovations Index
Bearbejdet, værdiforøget patentinformation fra Thomson Scientific. Databasen dækker mere end 40 lande tilbage til 1963.
Det Økonomiske Råd
Det Økonomiske Råds formandskab udgiver to gange om året Dansk Økonomi - den såkaldte vismandsrapport. Rapporten indeholder vurderinger af den aktuelle økonomiske situation samt analyser af forskellige økonomiske problemstillinger f.eks. den økonomiske politik, arbejdsmarkedsforhold, velfærdsstaten eller miljøøkonomi.
Dialnet
En portal, der giver adgang til artikler i over 4000 videnskabelige spanske tidsskrifter og doktorafhandlinger fra 8 spanske universiteter. En del artikler og afhandlinger ligger tilgængelig i fuldtekst.
Diccionario de la Lengua Española
Almen spansk-spansk ordbog fra Real Academia Española
Direction of Trade Statistics
Database fra IMF der indeholder 300.000 årlige, kvartalsvise og månedlige handelsstatistikker på ca. 250 enkeltlande fra 1980 og frem.
Directory of Open Access Journals
Directory of open access Journal indeholder adgang til 608 videnskabelige tidsskrifter. Dækker bredt emnemæssigt.
Domstolens afgørelser. Nyere retspraksis
Afgørelser fra Den Europæiske Unions Domstol. Den endelige udgave offentliggøres i "Samling af Afgørelser fra Domstolen og Retten i Første Instans", der er den eneste retsgyldige udgave, og som har forrang i tilfælde af uoverensstemmelse med den elektroniske udgave.
droit.org
Portal med fransk lovgivning
Ebook Central
Portal med adgang til over 120.000 e-bøger. Bred emnedækning der inkluderer økonomi, sprog, datalogi og samfundsvidenskab
EBSCO eBook Collection
Adgang til 450+ elektroniske bøger.
ECLAS. European Commission Libraries Catalogue
Katalog over bøger og dokumenter i Kommissionens biblioteker. Internetressourcer er medtaget.
EconLit
Henviser til økonomiske artikler, bøger, afhandlinger og arbejdspapirer på højt fagligt niveau. Velegnet til forskning og udarbejdelse af hovedopgaver. Basen dækker udgivelser fra 1969 og frem og indeholder mere end 440.000 referencer.
EconPapers - RePEc
Research Papers indenfor økonomi. Få mere at vide på RePEc.
EDGAR Database
Det amerikanske Securities and Exchange Commissions offentligt tilgængelige database.
Eikon
Eikon (tidligere Datastream) er en database med daglige finansielle og økonomiske data.
NB! Ligger som program på pc-erne på Biblioteket i Company Corner.
Pga. corona er det muligt for studerende at få fjernadgang. Kontakt Lars llth@kb.dk for adgang.
El Mundo
Adgang via LexisNexis. El Mundo er et større spansk dagblad. Opdateres dagligt. Arkiv 1 år tilbage. Dagsudgave af Avisen.
El Pais
Adgang via LexisNexis. Spansk avis - Dagsudgave af Avisen.
Electropedia
Onlineordbog over elektrotekniske termer. Indeholder over 20.000 termer og definitioner på hovedsageligt engelsk og fransk, men dækker også arabisk, kinesisk, tysk, japansk, portugisisk, polsk, spansk og svensk. Produceres af International Electrotechnical Commission.
Elysee.fr
Den franske præsidents officielle hjemmeside.
Embassy of the United States of America, Copenhagen, Denmark
Informationer og kulturelle nyheder fra den Amerikanske ambassade i København.
Emerald
Adgang til en del af tidsskrifterne fra Emerald Publishing.
Encyclopedia of Language & Linguistics Yderligere information
Encyklopædien dækker bl.a. Leksikografi samt Oversættelse & tolkning.
Erhvervsbladet
Dækker dansk erhvervsliv - specielt med fokus på små og mellemstore virksomheder.
Eric (Educational Resources Information Center Database)
Henvisninger til artikler, bøger og rapporter om undervisning. Dækker 1996 og frem.
EUABC
Internet-ordbog, med forklaringer på de fleste af de ord, fagudtryk og definitioner, der bruges i EU-debatten. Har til formål at informere om debatten om Europas fremtid.
EU-ret & Menneskeret
Tidsskrift fra Jurist- og Økonomforbundets Forlag der bringer artikler indenfor EU-retten og Menneskeretten og referater af væsentlige afgørelser fra de kompetente menneskerettighedsorganer.
EUR-Lex – Portalen til EU-retten
EUR-Lex er en fælles adgang til samlingerne af EU-retsakter. Hovedområderne er: Den Europæiske Unions Tidende, Traktatsamling, Lovgivning, Lovgivning under forberedelse (bl.a. KOM- og SEK-dokumenter), Retspraksis, Parlamentsforespørgsler, Dokumenter af interesse for offentligheden.
Eurodesk
Nyheder og information om EU. Undervisningsmateriale, slides, foredrag, dokumentlister, hjælpetjeneste. News and information on the EU. Training tools, slides, information dossiers, document lists, hotline.
Europa
Internetportalen Den Europæiske Union med adgang til EU´s institutioner, nyheder, officielle dokumenter, lovtekster, publikationer, andre informationskilder, information om politikker mm.
Europa-Parlamentet
Adgang til parlamentets hjemmeside. Her findes fuldstændig dokumentation af parlamentets arbejde med bl.a. mødekalender, betænkninger og forhandlingsrefarater fra plenarmøder.
Europe by Satellite
Online transmission af vigtige EU-begivenheder, pressekonferencer, daglige nyhedsudsendelser.
European Documentation Centre / University of Mannheim
Fremragende indgang til information og dokumentation om EU. Engelsk og tysksproget grænseflade.
European Parliament - Legislative Observatory
Portal hvor det er muligt at følge de beslutningsforslag der behandles i EU-Parlamentet. Desuden link til relaterede dokumenter, som er en del af lovgivningsprocessen og mulighed for at registrere sig som bruger og få tilsendt mail, når nye forslag behandles i EU-Parlamentet.
European Sources Online
Portal med information om Europa primært med fokus på EU - EU lovgivning, institutioner og aktiviteter i EU, europæiske lande, regioner og andre internationale organisationer i Europa.
Europæisk Retligt Netværk for civil- og handelssager
Formålet med netstedet er at give et overblik over de forskellige retssystemer på det civil- og handelsretlige område. Indeholder en lang række oplysninger om EU-landene, EU-ret, international ret og forskellige emner i forbindelse med civil. og handelsret.
Eurostat
Adgang til Eurostats publikationer og database med adgang til data om bl.a. arbejdsmarked, uddannelse, handel og produktion. Gode indgange til statistikken er fx. Statistics explained, Browse statistics by theme og Statistics A-Z.
EU-Tidende
Den Europæiske Unions Tidende (Retsforskrifter) indeholder bindende retsakter, dvs. forordninger, direktiver, beslutninger og afgørelser. Indeholder desuden meddelelser, oplysninger og resolutioner.
Factiva Yderligere information
Dow Jones Factiva er en unik database der kobinerer omfattende globale nyheder med førsteklasses virksomheds information. God til både global nyhedssøgning og til søgning på markeds- og virksomhedsinformation.
FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations.
Financial Times
Adgang via LexisNexis. Web-udgave af avisen findes her
Finans.dk
Finansiel nyhedsportal fra Jyllands-Posten/Politikkens hus. Nyheder og mere dybdegående artikler, der dækker bredt indenfor økonomi, politik og finansielle nyheder. Der udgives i samarbejde med Dansk Aktie Analyse flere analyser af dansk erhvervsliv ligesom der findes udvalgte artikler fra internationale medier som Washington Post, Financial Times mfl.
Finansloven
Finansloven, finanslovforslag og tilhørende publikationer fra Finansministeriet.
Finansministeriet
Adgang til publikationer under punktet Publikationer, med bl.a. adgang til Økonomisk Redegørelse med prognoser for dansk og international økonomi samt en vurdering af kravene til finanspolitikken. En af de centrale kilder, hvad angår aktuelle konjunkturvurderinger for dansk økonomi.
FinansWatch
Portal med nyheder og artikler om virksomheder og personer i den finansielle sektor.
Folketinget
Via Folketinget hjemmeside kan man finde mange af de dokumenter, der produceres i forbindelse med lovgivningsprocessen, f.eks. lovforslag, betænkninger, spørgsmål til ministre, referater af møder i Folketingssalen, udvalgsbilag m.m. Denne type dokumenter findes dog kun for indeværende folketingssamling 1997/98. Desuden er der links til EU-oplysningen, institutioner under Folketinget, partier på nettet, ministerierne og andre landes parlamenter. Opdateres dagligt.
Folketingets EU-oplysning
Foketingets behandling af EU-sager samt generel EU information.
Forbrugerstyrelsen
Her finder du bl.a. under vareundersøgelser artikler fra tidsskriftet Råd og Resultater.
Foreign Labor Statistics
Indeholder litteratur og statisitik omkring arbejdsmarkedet i store dele af verden. Udarbejdet af Bureau of Labor Statistics.
Forlaget Andersen
Adgang til følgende håndbøger fra Forlaget Andersen: Kommunikationshåndbogen, Risk Management, Social Ansvarlighed, Visionær Ledelsek, Klimaledelse, HR Jura, Moms, Grøn Lov og Praksis, Selskabsskat.
Forskergruppen for Oversættelse og Tolkning
Fagportal for forskergruppen på ASB med adgang til information om forskere, publikationer og interessante links.
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Adgang til abstracts fra 1981- via Factiva. Et af Tysklands førende dagblade. Dækker både tysk og internationalt med emner som politik, økonomi, erhvervsliv, kunst, litteratur og sport. Kun adgang til dagsudgave af avisen.
FundCollect
FundCollect foretager indsamling af data om alle offentligt tilgængelige investeringsforeninger på det danske marked. Herudover indsamles data om såkaldte ”inhouse” investeringsforeninger, der typisk vil være unit-link fonde eller udenlandske fonde, samt data om puljeprodukter fra pengeinstitutter og pensionsselskaber.
Gouvernement.fr
Den franske regerings officielle hjemmeside.
Handelsblatt
Adgang til abstracts fra 2003- via Factiva. Internetudgaven af Handelsblatt.
Hansard
House of Commons. Dagens debatter i House of Commons. Fuldtekst artikler og søgefaciliteter.
Hein Online
Juridisk database primært med amerikansk lovgivning og tidsskrifter. Der er historisk unik dækning – med adgang til mange kilder fra første udgivelse.
HM Treasury
Daglige nyheder, budgetinformationer, økonomiske prognoser, rapporter og taler.
Håndbog for bygningsindustrien
Mere end 56.000 links til byggeriets producenter og leverandører.
IATE
I IATE (tidligere Eurodicautom) kan du finde EU-specifik terminologi og jargon såvel som termer fra alle mulige områder, som f.eks. jura, landbrug, informationsteknologi og mange andre. IATE har 8.4 millioner termer, herunder ca. 540.000 forkortelser og 130.000 udtryk og dækker alle de 23 officielle EU-sprog.
IBFD Tax Research Platform
Portal, der udgør en samlet indgang til information internationale skatteforhold , fra organisationen International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). Portalen giver bl.a. adgang til nyheder, detaljerede landeanalyser, nationale regler, traktater, afgørelser, satser for enkelt lande, samt flere internationale tidsskrifter i fuld tekst, vedrørende skat i lande og regioner.
Idunn.no
Adgang til nordiske juridiske tidsskrifter.
IFAC
International Federation of Accountants. Indeholder internationale revisionsstandarder.
ILO
International Labour Organization.
IMF
International Monetary Fund
IMF E-library
Adgang til publikationer og databaser fra IMF. Giver bl.a. adgang til IFS og DOTS med unikke kvartalsvise og månedlige statistikker på handel og økonomi.
Index Danmark/Gallup Yderligere information
Informationer om danskerne - læsertal, aktiviteter, personlig pleje, holdninger, forbrug, miljø, rejser, transport, sport og kultur. Se også Gallups hjemmeside.
Kun tilgængelig på AUL Fuglesangs Allé i company corner.
Index Translationum
UNESCOs bibliografi over oversatte bøger siden 1979. Dækker både skønlitteratur og faglitteratur.
Infomedia Yderligere information
Adgang til alle danske landsdækkende og lokale dagblade samt adgang til et udvalg af lokale ugeaviser. Desuden adgang til enkelte danske tidsskrifter/fagblade og webkilder. Kildeliste findes under Kildeinfo i menuen hjælp.
Informationsordbogen
Ordbog, der indeholder definitioner på mere end 2.500 fagudtryk som har med biblioteker, søgning, bøger, medier og formidling af information at gøre.
Informs Journals
Tidsskrifterne indeholder forskellige emner indenfor Operations research (O.R.) - hvis der ikke er fuldtekst adgang til ønskede tidsskrift, prøv da Elin
IngentaConnect
Tidsskriftsportal hvor det er muligt at søge efter litteratur i ca. 27.000 tidsskrifter i titel, abstract og indholdfortegnelse.
Inspec
Database med henvisninger til litteratur indenfor fagene fysik, elektronik, computer og IT. Dækker fra 1969ff.
International Corpus of English
Korpora for sammenlignende studier i engelsk. Hvert enkelt korpus indeholder 1 mil. ord anvendt siden 1989 - skrevne såvel som talte.
International Financial Statistics
Database fra IMF der indeholder 26.000 årlige, kvartalsvise og månedlige økonomiske og finansielle statistikker på ca. 200 enkeltlande suppleret med statistik på hele verden og geografiske områder.
InvesteringsForeningsRådet
Brancheorganisation for de danske investeringsforeninger. Adgang til detaljeret statistik og information.
IPUMS
Amerikansk site med adgang til mikrodata - også globalt.
JSTOR
En arkivdatabase med ældre tidsskrifter inden for samfundsfag og humaniora.
Juridisk Net
Juridisk fagportal fra Universitet i Oslo med relevante ressourcer indenfor det juridiske fagområde.
Jyllands-Posten
Web-udgave af avisen. I arkivet kan der søges på alle artikler og børsmeddelelser offentliggjort i Internetavisen siden 15. januar 1996.
Karnov Group
Portalen giver adgang til kommenteret dansk lovgivning, foruden afgørelser og tidsskriftsartikler i fuldtekst. Derudover udgør portalen en samlet indgang til centrale ressourcer for revision og regnskab.
JURA: Karnov, UfR (Ugeskrift for retsvæsen), MAD (Miljøretlige afgørelser og domme)
SKAT, moms og afgifter: SR-Skat, Skattepolitisk Oversigt, Ugeskrift for Skat, Skat Udland
REVISION: Revisorhåndbogen (Revision), konkursloven, danske revisionsstandarder, FSRs faglige notater, Revisorbladet (1980-2006), Revisors Domssamling.
REGNSKAB: Revisorhåndbogen (Regnskab), Årsregnskabsloven med kommentarer, internationale regnskabsstandarder (IAS, IFRS, SIC, IFRIC).
Kluwer Law
Adgang til juridiske tidsskrifter fra forlaget Kluwer law.
Kommunale nøgletal
Database fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet der belyser sociale forhold som fx undervisning, børnepasning, ældreomsorg og miljø fordelt på kommuner.
Kompass
Oplysninger om 4 mio. virksomheder internationalt med specielt fokus på udførlige produktoplysninger.
KorpusDK
KorpusDK indeholder en samling elektroniske tekster fra en række forskellige kilder, i alt 56 millioner ord. Teksterne giver et indtryk af moderne dansk sprog sådan som det bruges af danskerne selv.Teksterne er sammensat så de giver et bredt og varieret billede af den mangfoldighed af tekster som sproget optræder i. De indsamlede tekster stammer fra tiden omkring 1990 og omkring 2000 og er forsynet med oplysninger om både tekst og sprogbruger. I modsætning til de eksempler man kan finde på internettet ved hjælp af en søgemaskine, er teksterne i KorpusDK blevet udvalgt så de viser et bredt udsnit af både teksttyper og sprogbrugere.
Larousse dictionnaires
Adgang til Larousse tosprogsordbøger mellem Fransk og Tysk/Spansk/Engelsk.
Larousse encyclopedie
Fransk online encyklopædi.
Legal500 - International Centre for Commercial Law
Kommentarer til den seneste udvikling indenfor handelsret. Emneopdelt. Fuldtekst.
MarketLine: Advantage
Portal med markedsanalyser og oplysninger om industrier, virksomheder og lande. Indeholder blandet andet Industry Profiles, Consumer Markets Database, Marketline Swot Analyses, Financial deals og Country Profiles.
Mary Ann Liebert
Forlagspakke med tidsskrifter indenfor bioteknologi, (bio)medicin, samt nogle få titler indenfor psykologi og jura.
MediaWatch
Overvågningstjeneste og e-nyhedsbrev med nyheder, debat og statistik om den danske mediebranche. Fokuserer på medieanalyse, mediedrift, medieudvikling og medieforbrug.
NB: For at få personligt login send en mail til info@mediawatch.dk med emnelinien ”abn Aarhus Uni” og skriv navn og institutions emailadresse.
MLA International Bibliography Yderligere information
Omfattende internationale bibliografi indenfor sprog, litteratur, lingvistik.
Nationalbanken
Samlet adgang til alle de publikationer, pressemeddelelser, skærmnyheder mv., som udsendes af Nationalbanken.
Nature
Tidsskrifter indenfor naturvidenskab, teknologi og medicin.
NBER National Bureau of Economic Research
Adgang til alle NBER working papers fuldtekst.
Newspaperlinks
The Newspaper Association of America (NAA) har lavet en gateway-service til amerikanske aviser.
NYSE TAQ Yderligere information
Database med daglige data for handler på NYSE, AMEX og NMS.
Kun adgang for studerende og ansatte på AU. Brugere skal henvende sig i H212 (building 2627) for at få adgang til data.
OECD iLibrary Yderligere information
Databasen giver adgang til en OECD’s publikationer og statistik der belyser den økonomiske og sociale tilstand i OECD landende og andre store økonomier. Den dækker bl.a. makroøkonomi, udenrigshandel, energi, uddannelse, beskæftigelse, udvikling og forskning. Af centrale publikationer kan nævnes OECD Economic Surveys der er en detaljeret økonomisk analyse på enkelt lande, OECD Economic Outlook med en detaljeret økonomisk analyse på tværes af lande, OECD Employment Outlook der analyserer jobmarkedet og beskæftigelsen og OECD Economic Studies der analyserer forskellige andre aspekter af økonomien – hvor emnerne varierer.
Med adgang til IEA (International Energy Agency) i OECD Energy Theme er der en omfattende samling af publikationer og statistik på energiområdet.
NB!! OECD iLibrary har en god avanceret søgning, hvor du kan lave meget præcise søgninger i det omfattende materiale.
OMX NewsClient
Adgang til fondsbørsmeddelelser, årsregnskaber samt børsprospekter fra virksomheder noteret på de nordiske børser.
Option Metrics
Adgang via WRDS. Adgang til historiske data for det Amerikanske aktie og options marked.
Kun adgang for studerende og ansatte på AU. Brugere skal registrere sig i systemet og vil få tilsendt brugernavn og password.
Orbis Yderligere information
ORBIS er en virksomhedsdatabase med information på mere end 100 millioner globale virksomheder. ORBIS inkluderer avanceret søgning på mere end 100 variable.
Du kan booke vejledning i company corner under book en bibliotekar.
Orbis Bank Focus Yderligere information
Adgang til detaljeret information på 40.000 banker worldwide.
Du kan booke vejledning i company corner under book en bibliotekar.
Ordbogen.com
Dansk-engelsk og engelsk-dansk ordbog, som dækker hele det almensproglige område med mere end 225.000 ord. Omfattende dækning af områder som handel, teknik, IT, medicin og jura.
Osiris
Adgang til detaljeret information på børsnoterede virksomheder worldwide.
Du kan booke vejledning i company corner under book en bibliotekar
NB. Prøveadgang.
Oxford Journals
Adgang til en del af tidsskrifterne fra Oxford University Press.
Oxford reference online
Adgang til en lang række af ordbøger der dækker flere emner og sprog.
Oxford Scholarship Online
Adgang til mere end 340 bøger indenfor bl.a. økonomi og sprog fra Oxford University Press.
Palgrave Connect
E-bøger fra forlaget Palgrave med adgang til economics & finance, Business & management, language & linguistics og political & international studies.
Passport Yderligere information
Passport (tidligere GMID - Global Market Information Database) fra Euromonitor belyser demografi, økonomi, forbrug og markedsforhold i mere end 200 lande - vigtigst er forbrugsstatistik for næsten 1000 produkter. Desuden findes livsstilsrapporter, markedsrapporter og virksomhedsrapporter.
PCAOB – Public Company Accounting Oversight Board
Forslag og kommentarer til de amerikanske regnskabsstandarder.
Periodicals Archive Online
Omfattende database der indeholder litteraturhenvisninger samt tidsskrifter i fuldtekst fra det første nummer frem til ca. 2000. Bred faglig dækning – dog særligt indenfor for humaniora, samfundsfag, jura og teologi.
Politiken
Internetudgave af avisen. Nyheder og uddrag fra dagens avis. Opdateres tre gange daglig. Kun dansk udgave. Arkiv adgang til artikler fra 2 januar 1997 via LexisNexis.
PreLex
PreLex er en database med oplysninger om de interinstitutionelle procedurer. Den giver mulighed for, at man kan følge de vigtigste trin i beslutningsprocessen mellem Kommissionen og de andre institutioner, og man kan følge arbejdet i de forskellige involverede institutioner (Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, Den Europæiske Centralbank, Domstolen osv.). Man kan finde alle forslag (retsakter, budgetter, indgåelse af internationale aftaler) og meddelelser fra Kommissionen, fra de forelægges for Rådet eller Europa-Parlamentet, til de vedtages eller forkastes af Rådet, vedtages af Europa-Parlamentet eller trækkes tilbage af Kommissionen. Ved hjælp af links kan man gå direkte til de tekster, der foreligger i elektronisk form (KOM-dokumenter, EF-Tidende, Europa-Parlamentets dokumenter, Rådets pressemeddelelser).
PsycINFO
Access via ProQuest. Artikles in psykologi - 90% of the more thand 3000 titles are peer-reviewed. Coverage from 1806.
Regnskabsordbøgerne
Regnskabsordbøgerne er en samling af specialordbøger inden for fagområderne eksternt regnskab, revision og økonomistyring. Adgang til mere end 6.000 opslagsord og 25.000 ordforbindelser i hver ordbog.
Research Library Yderligere information
Bred database med artikler indenfor erhvervsøkonomi, politik, litteratur og psykologi.
Retriever
Adgang til svenske og norske landsdækkende og lokale dagblade samt adgang til et udvalg af lokale ugeaviser. Desuden adgang til enkelte tidsskrifter/fagblade og webkilder.
Retsinformation
Gældende danske love, Folketingets forhandlinger, lov- og beslutningsforslag, betænkninger og beretninger, cirkulærer, vejledninger mv. samt internationale overenskomster. Endelige administrative afgørelser, underinstansers administrative afgørelser og udtalelser fra administrative instanser. Afgørelser kan være indlagt i deres helhed eller som resumé.
Retskrivningsordbogen
Dansk Sprognævn.
Sage Journals Online
Adgang til alle tidsskrifter fra Sage Publications 1999ff. Emnemæssigt dækker pakken bredt, er dog stærk på social sciences indenfor økonomi, markedsføring, ledelse, sociologi, sprog, kommunikation og politik.
Sage Knowledge
Samling af elektroniske opslagsværker indenfor humaniora og samfundsvidenskab.
Science Direct
Adgang til en stor del af bøgerne og tidsskrifterne fra forlaget Elsevier.
Scopus
Scopus er den største abstract og citations database og dækker 21.000+ peer-reviewed tidsskrifter fra mere end 5.000 udgivere. Dækker mere end 3.500 open access tidsskrifter. Dækker desuden konference proceedings, bøger og patenter. Indeholder 57+ millioner poster.
Scribo
Program der systematisk hjælper med problemformulering og opgaveskrivning.
Der er fjernadgang til programmet på følgende link: Scribo.
Social Science Research Network
Adgang til working papers i fuld tekst fra Economics research network, Financial Economics Network, Legal Scholarship Network, Accounting Research Network og Management Research Network.
SpringerLink
Adgang til en del af tidsskrifterne fra Springer.
Statstidende
Statens information giver adgang til Statstidende, Tingbladet og Udbudsavisen.
Sueddeutsche Zeitung
Adgang til abstracts fra 1995- via Factiva. Web-udgave af avisen. München og Sydtyskland er dækket i særdeleshed.
Synopsis
Juridisk informationssystem med henvisninger til dansk litteratur og praksis. En elektronisk formularsamling med formularer og tjeklister primært inden for familie- og arveret. Mere end 50 forskellige beregningsprogrammer.
Taylor & Francis Online
Giver adgang til tidsskrifter og artikler I fuldtekst fra forlaget Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press, CRC press og Garland Science.
TED - Tenders Electronic Daily
TED er internetudgaven af supplement S til EU-Tidende og den hurtigste vej til oplysning om ca. 500 udbud om dagen.
TfS Online
Adgang til de nyeste artikler fra tidsskrift for skatteret - TFS. Indeholder også debat og litteratur. Søgning af artikler foretages via databasen Magnus.
The Bank of England
Indeks til officielle økonomiske nyheder og begivenheder fra Bank of England
The Case Centre Yderligere information
The Case Centre (tidligere European Case Clearing House (ECCH)) Indeholder undervisningsmateriale med adgang til bl.a. 50.000+ management cases, 9.000+ management artikler og 21.000+ instruktor materiale og undervisnings noter.
NB! Kun undervisere ved AU kan rekvirere cases, se hvordan her.
The Independent
Adgang til avisen via LexisNexis. Her finder du Web-udgaven af avisen.
The Sofie Treebank
Parallel træbank på Nordeuropæiske sprog. Tekstmaterialet er baseret på de 2 første kapitler fra originaludgaven af J. Gaarders bog: Sofies verden. Tilmelding nødvendig; gratis i forskningsøjemed.
The World Bank Group
Verdensbanken.
The World Factbook
CIA´s elektroniske håndbog med fakta om alle verdens lande.
Translation Studies Bibliography
TSB indekserer publikationer der er relevante for Leksikografi og Oversættelse & tolkning. Følgende publikationer er dækket: artikler, bøger, reviews, reference materialer, afhandlinger og upublicerede manuskrifter.
UN Comtrade
Handelsstatistik fra 130 lande der går 40 år tilbage. Indeholder statistik på 98 varegrupper.
NB! Du skal ikke logge ind for at bruge databasen til mindre udtræk - klik på "Data Query"
Unilex
Database of international case law and bibliography on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) and on the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts
United Kingdom Parliament
Informationer fra the Parliament, the House of Commons and the House of Lords.
United Nations
Hjemmeside for FN´s hovedkvarter.
Ventus
Gratis bøger og opgavebøger til studerende indenfor Statistik, Marketing, Finansiering og en lang række andre fag. Bøgerne er tiltænkt som et supplement til den primære litteratur og fokusere på den praktiske brug og udregning.
Visual Interactive Syntax Learning
Internet baseret Grammatik-værktøj til brug for undervisning og forskning. Adgang til de danske korpora og de fleste på portugisisk, esperanto samt europaparl korpora på alle sprog. Øvrige korpora kræver password.
WARC - World Advertising Research Center
Portal med artikler, nyheder, rapporter og case studies indenfor reklamebranchen. Temaer omfatter reklame, branding kommunikation, forbrugeradfærd markedsføring og medier. Indeholder konferencebidrag, best practice guides og statistik. Materiale fra internationale organisationer som eksempelvis ESOMAR og Advertising Research Foundation.
Web of Science
Abstract og citations database der dækker 12.000+ peer-reviewed tidsskrifter. Adgang til Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index og Journal Sitation Reports. Dækker desuden konference proceedings, bøger og andet materiale. Indeholder 200+ millioner poster.
WebCorp
Sprogvidenskabelig søgemaskine baseret på internettet som korpora. Webcorp anvender i øjeblikket søgemaskiner som Google og AltaVista tilføjet en grænseflade målrettet for sprogvidenskabelig analyse.
Westlaw International
Database med adgang til juridisk information. Primært amerikansk og engelsk lovgivning (plus Austrialien, Hong Kong og Canada). Databasen dækker også EU lovgivning og retspraksis samt internationale aftaler. Westlaw giver adgang til et stort antal juridiske tidsskrifter i fuldtekst.
Wiley Online Library
Adgang til en del af tidsskrifterne og bøgerne fra forlaget John Wiley. Dækker bl.a. emnerne psykologi, pædagogik og økonomi.
World Development Indicators
Adgang til Statistikker fra World Bank Group. Interessant er også årbogen World Development Indicators med arkiv fra 2005.
WTO
WTO producerer en lang række publikationer, der fokuserer på forskellige aspekter af udviklingen i verdenshandelen
Zephyr
ZEPHYR dækker information vedrørende virksomhedskøb (M&A), børsintroduktion og venturekapital med link til detaljeret finansiel virksomhedsinformation. Indeholder 1 mill transaktioner - halvdelen europæiske.
Du kan booke vejledning i company corner under book en bibliotekar.
Bemærk: Bibliotekets databaser indeholder licenseret materiale, som udelukkende må bruges til personlige og videnskablige formål samt til forskning og undervisning. Det er forbudt at forandre, systematisk kopiere, redistribuere, sælge, publicere eller på anden vis anvende materialet i kommercielt øjemed.