AU Bibliotek – Fuglesangs Allé Databaser
Indtast søgeord
Hvilken base skal jeg søge i?. Skriv dit emneord og få en liste over hvilke baser, der har artikler om det emne. Skriv på dansk eller engelsk, ental eller flertal.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅAlle
Databaseoversigt

Databaser startende med D

Danmarks Eksportråd
Via eksportrådets hjemmeside er der adgang til markedsinformation på 60 forskellig lande.
Danmarks Nationalbank
Indeholder publikationer der udgives af Danmarks Nationalbank.
Danmarks Statistik
Adgang til Statistisk Årbog (er ophørt i 2017 - men giver en god oversigt), Nyt fra Danmarks Statistik og Statistiske Efterretninger. Der er adgang til ældre udgaver af Statistisk Tiårsoversigt, der bl.a. indeholder de værdifulde temaartikler.
Desuden adgang til information om statistik udgivet af Danmarks Statistik og en omfattende liste over andre internationale organisationer og statistikbureauer.
Dansk Reklamefilm
Statsbibliotekets samling af reklamefilm består af danske biografreklamer fra perioden 1955-1995 samt reklamefilm vist på TV2 fra 1988 frem til 2005. Samlingen udvides løbende.
Søgning foregår via Search - søg på Reklamefilm og evt. produkt.
Dansk Standard
Standardisering og certificering nationalt og internationalt. Produktstandarder, milijøcertificering, m.m. Indeks til dokumenter og informationer.
Dansk-Tysk Ordbog
Gyldendal Ordbøger
Den Danske Forskningsdatabase
Adgang til forskningsresultater fra de danske universiteter.
Den Europæiske Ombudsmand
Den Europæiske Ombudsmand undersøger klager over tilfælde af fejl eller forsømmelser i forbindelse med handlinger foretaget af Fællesskabets institutioner eller organer.
Den Europæiske Unions Aktiviteter: Udvidelse
EU-portal til information og dokumenter om udvidelsen af EU.
Den Nordiske Børs - NASDAQ OMX Nordic
Oversigt over det nordiske marked for aktier, obligationer og FUTOP-optioner og -futures. Der er desuden kursinformation for de noterede værdipapirer. Under punkterne Nyheder & statistik samt Optioner & Futures er der adgang til publikationer fra de forskellige børser, bl.a. med adgang til statistikker, rapporter og publikationer om Futures og Options.
Den Store Danske
Den Store Danske – Gyldendals åbne encyklopædi er en portal med adgang til Gyldendal Online Leksikon. Indeholder mere end 161.000 artikler fra Gyldendals leksika, hvoraf størsteparten stammer fra Den Store Danske Encyklopædi. Alle er redigerede og verificerede af førende danske fageksperter.
Derwent Innovations Index
Bearbejdet, værdiforøget patentinformation fra Thomson Scientific. Databasen dækker mere end 40 lande tilbage til 1963.
Det Økonomiske Råd
Det Økonomiske Råds formandskab udgiver to gange om året Dansk Økonomi - den såkaldte vismandsrapport. Rapporten indeholder vurderinger af den aktuelle økonomiske situation samt analyser af forskellige økonomiske problemstillinger f.eks. den økonomiske politik, arbejdsmarkedsforhold, velfærdsstaten eller miljøøkonomi.
Dialnet
En portal, der giver adgang til artikler i over 4000 videnskabelige spanske tidsskrifter og doktorafhandlinger fra 8 spanske universiteter. En del artikler og afhandlinger ligger tilgængelig i fuldtekst.
Diccionario de la Lengua Española
Almen spansk-spansk ordbog fra Real Academia Española
Direction of Trade Statistics
Database fra IMF der indeholder 300.000 årlige, kvartalsvise og månedlige handelsstatistikker på ca. 250 enkeltlande fra 1980 og frem.
Directory of Open Access Journals
Directory of open access Journal indeholder adgang til 608 videnskabelige tidsskrifter. Dækker bredt emnemæssigt.
Domstolens afgørelser. Nyere retspraksis
Afgørelser fra Den Europæiske Unions Domstol. Den endelige udgave offentliggøres i "Samling af Afgørelser fra Domstolen og Retten i Første Instans", der er den eneste retsgyldige udgave, og som har forrang i tilfælde af uoverensstemmelse med den elektroniske udgave.
droit.org
Portal med fransk lovgivning
Bemærk: Bibliotekets databaser indeholder licenseret materiale, som udelukkende må bruges til personlige og videnskablige formål samt til forskning og undervisning. Det er forbudt at forandre, systematisk kopiere, redistribuere, sælge, publicere eller på anden vis anvende materialet i kommercielt øjemed.