AU Bibliotek – Fuglesangs Allé Databaser
Indtast søgeord
Hvilken base skal jeg søge i?. Skriv dit emneord og få en liste over hvilke baser, der har artikler om det emne. Skriv på dansk eller engelsk, ental eller flertal.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅAlle
Databaseoversigt

Databaser startende med E

Ebook Central
Portal med adgang til over 120.000 e-bøger. Bred emnedækning der inkluderer økonomi, sprog, datalogi og samfundsvidenskab
EBSCO eBook Collection
Adgang til 450+ elektroniske bøger.
ECLAS. European Commission Libraries Catalogue
Katalog over bøger og dokumenter i Kommissionens biblioteker. Internetressourcer er medtaget.
EconLit
Henviser til økonomiske artikler, bøger, afhandlinger og arbejdspapirer på højt fagligt niveau. Velegnet til forskning og udarbejdelse af hovedopgaver. Basen dækker udgivelser fra 1969 og frem og indeholder mere end 440.000 referencer.
EconPapers - RePEc
Research Papers indenfor økonomi. Få mere at vide på RePEc.
EDGAR Database
Det amerikanske Securities and Exchange Commissions offentligt tilgængelige database.
Eikon
Eikon (tidligere Datastream) er en database med daglige finansielle og økonomiske data.
NB! Ligger som program på pc-erne på Biblioteket i Company Corner.
Pga. corona er det muligt for studerende at få fjernadgang. Kontakt Lars llth@kb.dk for adgang.
El Mundo
Adgang via LexisNexis. El Mundo er et større spansk dagblad. Opdateres dagligt. Arkiv 1 år tilbage. Dagsudgave af Avisen.
El Pais
Adgang via LexisNexis. Spansk avis - Dagsudgave af Avisen.
Electropedia
Onlineordbog over elektrotekniske termer. Indeholder over 20.000 termer og definitioner på hovedsageligt engelsk og fransk, men dækker også arabisk, kinesisk, tysk, japansk, portugisisk, polsk, spansk og svensk. Produceres af International Electrotechnical Commission.
Elysee.fr
Den franske præsidents officielle hjemmeside.
Embassy of the United States of America, Copenhagen, Denmark
Informationer og kulturelle nyheder fra den Amerikanske ambassade i København.
Emerald
Adgang til en del af tidsskrifterne fra Emerald Publishing.
Encyclopedia of Language & Linguistics Yderligere information
Encyklopædien dækker bl.a. Leksikografi samt Oversættelse & tolkning.
Erhvervsbladet
Dækker dansk erhvervsliv - specielt med fokus på små og mellemstore virksomheder.
Eric (Educational Resources Information Center Database)
Henvisninger til artikler, bøger og rapporter om undervisning. Dækker 1996 og frem.
EUABC
Internet-ordbog, med forklaringer på de fleste af de ord, fagudtryk og definitioner, der bruges i EU-debatten. Har til formål at informere om debatten om Europas fremtid.
EU-ret & Menneskeret
Tidsskrift fra Jurist- og Økonomforbundets Forlag der bringer artikler indenfor EU-retten og Menneskeretten og referater af væsentlige afgørelser fra de kompetente menneskerettighedsorganer.
EUR-Lex – Portalen til EU-retten
EUR-Lex er en fælles adgang til samlingerne af EU-retsakter. Hovedområderne er: Den Europæiske Unions Tidende, Traktatsamling, Lovgivning, Lovgivning under forberedelse (bl.a. KOM- og SEK-dokumenter), Retspraksis, Parlamentsforespørgsler, Dokumenter af interesse for offentligheden.
Eurodesk
Nyheder og information om EU. Undervisningsmateriale, slides, foredrag, dokumentlister, hjælpetjeneste. News and information on the EU. Training tools, slides, information dossiers, document lists, hotline.
Europa
Internetportalen Den Europæiske Union med adgang til EU´s institutioner, nyheder, officielle dokumenter, lovtekster, publikationer, andre informationskilder, information om politikker mm.
Europa-Parlamentet
Adgang til parlamentets hjemmeside. Her findes fuldstændig dokumentation af parlamentets arbejde med bl.a. mødekalender, betænkninger og forhandlingsrefarater fra plenarmøder.
Europe by Satellite
Online transmission af vigtige EU-begivenheder, pressekonferencer, daglige nyhedsudsendelser.
European Documentation Centre / University of Mannheim
Fremragende indgang til information og dokumentation om EU. Engelsk og tysksproget grænseflade.
European Parliament - Legislative Observatory
Portal hvor det er muligt at følge de beslutningsforslag der behandles i EU-Parlamentet. Desuden link til relaterede dokumenter, som er en del af lovgivningsprocessen og mulighed for at registrere sig som bruger og få tilsendt mail, når nye forslag behandles i EU-Parlamentet.
European Sources Online
Portal med information om Europa primært med fokus på EU - EU lovgivning, institutioner og aktiviteter i EU, europæiske lande, regioner og andre internationale organisationer i Europa.
Europæisk Retligt Netværk for civil- og handelssager
Formålet med netstedet er at give et overblik over de forskellige retssystemer på det civil- og handelsretlige område. Indeholder en lang række oplysninger om EU-landene, EU-ret, international ret og forskellige emner i forbindelse med civil. og handelsret.
Eurostat
Adgang til Eurostats publikationer og database med adgang til data om bl.a. arbejdsmarked, uddannelse, handel og produktion. Gode indgange til statistikken er fx. Statistics explained, Browse statistics by theme og Statistics A-Z.
EU-Tidende
Den Europæiske Unions Tidende (Retsforskrifter) indeholder bindende retsakter, dvs. forordninger, direktiver, beslutninger og afgørelser. Indeholder desuden meddelelser, oplysninger og resolutioner.
Bemærk: Bibliotekets databaser indeholder licenseret materiale, som udelukkende må bruges til personlige og videnskablige formål samt til forskning og undervisning. Det er forbudt at forandre, systematisk kopiere, redistribuere, sælge, publicere eller på anden vis anvende materialet i kommercielt øjemed.