AU Bibliotek – Fuglesangs Allé Databaser
Indtast søgeord
Hvilken base skal jeg søge i?. Skriv dit emneord og få en liste over hvilke baser, der har artikler om det emne. Skriv på dansk eller engelsk, ental eller flertal.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅAlle
Databaseoversigt

Databaser startende med K

Karnov Group
Portalen giver adgang til kommenteret dansk lovgivning, foruden afgørelser og tidsskriftsartikler i fuldtekst. Derudover udgør portalen en samlet indgang til centrale ressourcer for revision og regnskab.
JURA: Karnov, UfR (Ugeskrift for retsvæsen), MAD (Miljøretlige afgørelser og domme)
SKAT, moms og afgifter: SR-Skat, Skattepolitisk Oversigt, Ugeskrift for Skat, Skat Udland
REVISION: Revisorhåndbogen (Revision), konkursloven, danske revisionsstandarder, FSRs faglige notater, Revisorbladet (1980-2006), Revisors Domssamling.
REGNSKAB: Revisorhåndbogen (Regnskab), Årsregnskabsloven med kommentarer, internationale regnskabsstandarder (IAS, IFRS, SIC, IFRIC).
Kluwer Law
Adgang til juridiske tidsskrifter fra forlaget Kluwer law.
Kommunale nøgletal
Database fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet der belyser sociale forhold som fx undervisning, børnepasning, ældreomsorg og miljø fordelt på kommuner.
Kompass
Oplysninger om 4 mio. virksomheder internationalt med specielt fokus på udførlige produktoplysninger.
KorpusDK
KorpusDK indeholder en samling elektroniske tekster fra en række forskellige kilder, i alt 56 millioner ord. Teksterne giver et indtryk af moderne dansk sprog sådan som det bruges af danskerne selv.Teksterne er sammensat så de giver et bredt og varieret billede af den mangfoldighed af tekster som sproget optræder i. De indsamlede tekster stammer fra tiden omkring 1990 og omkring 2000 og er forsynet med oplysninger om både tekst og sprogbruger. I modsætning til de eksempler man kan finde på internettet ved hjælp af en søgemaskine, er teksterne i KorpusDK blevet udvalgt så de viser et bredt udsnit af både teksttyper og sprogbrugere.
Bemærk: Bibliotekets databaser indeholder licenseret materiale, som udelukkende må bruges til personlige og videnskablige formål samt til forskning og undervisning. Det er forbudt at forandre, systematisk kopiere, redistribuere, sælge, publicere eller på anden vis anvende materialet i kommercielt øjemed.