AU Bibliotek – Fuglesangs Allé Databaser
Indtast søgeord
Hvilken base skal jeg søge i?. Skriv dit emneord og få en liste over hvilke baser, der har artikler om det emne. Skriv på dansk eller engelsk, ental eller flertal.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅAlle
Databaseoversigt

Revisions- og regnskabsstandarder

Alfabetisk
IFAC
International Federation of Accountants. Indeholder internationale revisionsstandarder.
Inform
Inform (tidligere Comperio) er PwCs regnskabs og revisions bibliotek der bl.a. giver adgang til Internationale, Amerikanske og Engelske regnskabs- og revisionsstandarder i fuld tekst. Endvidere giver basen fx adgang til EU-direktiver og EU-forslag på regnskabs- og revisionsområdet, samt til en række andre landes regnskabsregler. Også adgang til rapporter m.m. fra PriceWaterHouseCooper på følgende lande: Australien, Belgien, Canada, Irland, Italien, Holland, New Zealand, United Kingdom, United States.
Karnov Group
Portalen giver adgang til kommenteret dansk lovgivning, foruden afgørelser og tidsskriftsartikler i fuldtekst. Derudover udgør portalen en samlet indgang til centrale ressourcer for revision og regnskab.
JURA: Karnov, UfR (Ugeskrift for retsvæsen), MAD (Miljøretlige afgørelser og domme)
SKAT, moms og afgifter: SR-Skat, Skattepolitisk Oversigt, Ugeskrift for Skat, Skat Udland
REVISION: Revisorhåndbogen (Revision), konkursloven, danske revisionsstandarder, FSRs faglige notater, Revisorbladet (1980-2006), Revisors Domssamling.
REGNSKAB: Revisorhåndbogen (Regnskab), Årsregnskabsloven med kommentarer, internationale regnskabsstandarder (IAS, IFRS, SIC, IFRIC).
PCAOB – Public Company Accounting Oversight Board
Forslag og kommentarer til de amerikanske regnskabsstandarder.
Bemærk: Bibliotekets databaser indeholder licenseret materiale, som udelukkende må bruges til personlige og videnskablige formål samt til forskning og undervisning. Det er forbudt at forandre, systematisk kopiere, redistribuere, sælge, publicere eller på anden vis anvende materialet i kommercielt øjemed.