AU Bibliotek – Fuglesangs Allé Databaser
Indtast søgeord
Hvilken base skal jeg søge i?. Skriv dit emneord og få en liste over hvilke baser, der har artikler om det emne. Skriv på dansk eller engelsk, ental eller flertal.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅAlle
Databaseoversigt

Statistik

Centrale databaser
Danmarks Statistik
Eurostat
OECD iLibrary Yderligere information
Alfabetisk
Danmarks Statistik
Adgang til Statistisk Årbog, Nyt fra Danmarks Statistik og Statistiske Efterretninger (Kræver password). Som noget nyt er der adgang til ældre udgaver af Statistisk Tiårsoversigt, der bl.a. indeholder de værdifulde temaartikler.
Desuden adgang til information om statistik udgivet af Danmarks Statistik og en omfattende liste over andre internationale organisationer og statistikbureauer.
Direction of Trade Statistics
Database fra IMF der indeholder 300.000 årlige, kvartalsvise og månedlige handelsstatistikker på ca. 250 enkeltlande fra 1980 og frem.
Eikon
Eikon (tidligere Datastream) er en database med daglige finansielle og økonomiske data.
NB! Ligger som program på pc-erne på Biblioteket i Company Corner.
Eurostat
Adgang til Eurostats publikationer og database med adgang til data om bl.a. arbejdsmarked, uddannelse, handel og produktion. Gode indgange til statistikken er fx. Statistics explained, Browse statistics by theme og Statistics A-Z.
Foreign Labor Statistics
Indeholder litteratur og statisitik omkring arbejdsmarkedet i store dele af verden. Udarbejdet af Bureau of Labor Statistics.
IMF E-library
Adgang til publikationer og databaser fra IMF. Giver bl.a. adgang til IFS og DOTS med unikke kvartalsvise og månedlige statistikker på handel og økonomi.
International Financial Statistics
Database fra IMF der indeholder 26.000 årlige, kvartalsvise og månedlige økonomiske og finansielle statistikker på ca. 200 enkeltlande suppleret med statistik på hele verden og geografiske områder.
IPUMS
Amerikansk site med adgang til mikrodata - også globalt.
OECD iLibrary Yderligere information
Databasen giver adgang til en OECD’s publikationer og statistik der belyser den økonomiske og sociale tilstand i OECD landende og andre store økonomier. Den dækker bl.a. makroøkonomi, udenrigshandel, energi, uddannelse, beskæftigelse, udvikling og forskning. Af centrale publikationer kan nævnes OECD Economic Surveys der er en detaljeret økonomisk analyse på enkelt lande, OECD Economic Outlook med en detaljeret økonomisk analyse på tværes af lande, OECD Employment Outlook der analyserer jobmarkedet og beskæftigelsen og OECD Economic Studies der analyserer forskellige andre aspekter af økonomien – hvor emnerne varierer.
Med adgang til IEA (International Energy Agency) i OECD Energy Theme er der en omfattende samling af publikationer og statistik på energiområdet.
NB!! OECD iLibrary har en god avanceret søgning, hvor du kan lave meget præcise søgninger i det omfattende materiale.
UN Comtrade
Handelsstatistik fra 130 lande der går 40 år tilbage. Indeholder statistik på 98 varegrupper.
NB! Du skal ikke logge ind for at bruge databasen til mindre udtræk - klik på "Data Query"
World Development Indicators
Adgang til Statistikker fra World Bank Group. Interessant er også årbogen World Development Indicators med arkiv fra 2005.
Bemærk: Bibliotekets databaser indeholder licenseret materiale, som udelukkende må bruges til personlige og videnskablige formål samt til forskning og undervisning. Det er forbudt at forandre, systematisk kopiere, redistribuere, sælge, publicere eller på anden vis anvende materialet i kommercielt øjemed.